คำถาม : เครื่องเทศกับน้ำลาย
  • เครื่องเทศมีผลต่อเอนไซม์อะไมเลสในการย่อยแป้งในน้ำลายหรือไม่ค่ะ
  • จากคุณ : aoknan
  • Date : 17/10/2551 17:11:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยผลของเครื่องเทศที่มีต่อเอนไซม์อะไมเลสหลายงานวิจัย เช่น
  - ผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลส ได้แก่ พริกไทย หอม กระเทียม ขิง mustard และพริกหยวก เป็นต้น
  - ผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์อะไมเลส ได้แก่ ยี่หร่า เทียนแกลบ พริกหยวก เป็นต้น