คำถาม : ความแตกต่างของสารสกัด
  • สงสัยว่าคลอโรฟอร์มกับเมทานอลในการสกัดสารจากสมุนไพรชนิดเดียวกัน จะได้ผลแตกต่างกันหรือไม่ หากแตกต่าง ตัวทำละลายแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการสกัดให้สารกลุ่มใด (กลุ่มกว้างๆๆ ก็ได้ครับ)
  • จากคุณ : kvong
  • Date : 10/10/2551 16:42:00
คำตอบ : โดยปกติพืชแต่ละชนิดจะมีสารที่มีคุณสมบัติมีขั้วและไม่มีขั้วมากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งเมทานอลใช้สกัดสารจากสมุนไพรที่มีขั้วได้ดีกว่าคลอโรฟอร์ม และคลอโรฟอร์มใช้สกัดสารสมุนไพรที่ไม่มีขั้วได้ดีกว่าเมทานอล ดังนั้นจึงควรเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมกับชนิดสมุนไพรค่ะ หากต้องการรายละเอียดสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ห้องสมุดสำนักงานฯ เนื่องจากรายระเอียดการสกัดค่อนข้างซับซ้อน