คำถาม : หอมแดง
  • สารออกฤทธิ์ในหอมแดงมีอะไรบ้าง มีสรรพคุณอย่างไร หอมแดงรักษาอะไรได้บ้าง
    ปัจจุบันมีการพัฒนาหอมแดงให้เป็นสมุนไพรเศรษฐกิจไหม มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรหอมแดงอะไรบ้าง

  • จากคุณ : santi
  • Date : 26/9/2551 15:15:00
คำตอบ : ไม่แน่ใจว่าคำตอบของหอมแดงที่กล่าวถึงนี้จะเป็นต้นเดียวกับที่คุณต้องการหรือไม่ ในที่นี้ขอกล่าวถึงต้นหอมแดงที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Allium ascalonicum  L. ซึ่งเป็นหอมแดงที่ใช้รับประทานเป็นอาหารทั่วไป สรรพคุณตามตำรายาไทย ได้แก่ หัว ใช้ขับลมในลำไส้ แก้ไข้ แก้สะอึก แก้ท้องเสีย แก้หวัด คัดจมูก ใบ แก้ท้องผูก ช่วยทำให้เจริญอาหาร แก้หวัด เป็นต้น สารเคมีในหอมแดง ได้แก่ alliin, lectin, arbutin, calcium oxalate เป็นต้น ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ได้แก่ ต้านแบคทีเรีย ต้านการชัก เพิ่มและความดันโลหิต กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเธติก เป็นต้น หากต้องการรายละเอียดของงานวิจัย สามารถสืบค้นได้ที่สำนักงาน ส่วนข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์สำนักงานฯไม่ได้เก็บรวบรวมไว้ค่ะ