คำถาม : ตังกุย
  • ตังกุยมีผลกระทบต่อผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตันหรือไม่
  • จากคุณ : mhor-aoy
  • Date : 12/9/2551 17:21:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานการวิจัยว่ามีผลกระทบต่อผู้ป่วยท่อน้ำดีอุดตัน แต่ไม่ควรรับประทานในเด็กหรือผู้ป่วยท้องเสีย มีประจำเดือนมากผิดปกติ และไม่ควรใช้ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และมีข้อควรระวังในการใช้ร่วมกับยาต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด เช่น warfarin เนื่องจากมีรายงานการใช้ร่วมกับตังกุยในสัตว์ทดลอง พบว่าทำให้เลือดแข็งตัวช้า หรือใช้ระยะเวลานานขึ้นในการทำให้เลือดหยุดไหล ผลข้างเคียงในการใช้ตังกุยพบน้อย อาจพบมีอาการปวดหัวได้ในบางราย