คำถาม : ตำแยแมว
  • คยอ่านเจอว่า ตำแยแมวช่วยในเรื่องหอบหืด จริงหรือเปล่าคะ
  • จากคุณ : noonid
  • Date : 12/9/2551 17:18:00
คำตอบ : ตำรายาไทยมีกล่าวไว้ว่า ใบช่วยขับเสมหะในโรคหอบหืด แต่ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการใช้ ส่วนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่มีการศึกษา