คำถาม : แก่นมะยม
  • อยากทราบว่า แก่นมะยมตัวผู้ มีสรรพคุณเลิกบุหรี่ได้จริงมั๊ย และเคยมี คนทำวิจัยไว้รึเปล่า
  • จากคุณ : beau
  • Date : 12/9/2551 17:16:00
คำตอบ : ยังไม่มีรายงานการวิจัยฤทธิ์การช่วยอดบุหรี่ของมะยม และไม่พบสรรพคุณดังกล่าวในตำรายาไทย การวิจัยของพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยอดบุหรี่ในประทศไทย เท่าที่สำนักงานฯ มีข้อมูล มีอยู่ 2 เรื่อง คือ การทดลองใช้หญ้าดอกขาว (Vernonia laxiflora) ในคลินิกอดบุหรี่ของโรงพยบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โดยการใช้ชาชงหญ้าดอกขาวบดแห้ง 1 กรัม ต่อซอง ชงน้ำร้อน 200 ซีซี ดื่มนาน 4 สัปดาห์ พบว่า ผู้ป่วยที่ติดบุหรี่ที่เลือกดื่มชาชงสมุนไพรเพียงอย่างเดียวจำนวน 5 ราย หยุดสูบบุหรี่ได้ 3 ราย และผู้ป่วยที่ติดบุหรี่ที่เลือกวิธีทั้งติดแม่เหล็กที่ใบหูและดื่มชาชงสมุนไพรร่วมกันจำนวน 8 ราย หยุดบุหรี่ได้ 7 ราย อีกการทดลองเป็นการศึกษาของ ภก. เกศแก้ว เจ๊ะโล้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ให้ผู้ป่วยที่ติดบุหรี่ดื่มกาแฟผงสำเร็จรูปพร้อมชงที่ไม่มีคาเฟอีน ผสมกับสารละลายสมุนไพรหญ้าดอกขาว (Leptochloa chinensis) ขนาด 3 กรัม/สารละลายกาแฟ 150 มิลลิลิตร และดอกมะลิแห้งสำหรับแต่งกลิ่นขนาด 2 กรัม/สารละลายกาแฟ 150 มิลลิลิตร หรือให้ผู้ป่วยดื่มในรูปแบบกาแฟผงถุงชง โดยการบดหญ้าดอกขาว ดอกมะลิแห้ง และน้ำตาลทรายผสมกับกาแฟผงปราศจากคาเฟอืน ดื่มวันละ 3 ครั้ง พบว่ากาแฟสมุนไพรทั้ง 2 รูปแบบ สามารถทำให้ผู้ป่วยอดบุหรี่ได้ 20% การวิจัยอื่นๆส่วนใหญ่เป็นสูตรยาตำรับของจีนที่จดสิทธิบัตร ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด มีทั้งแบบกินและสูดควัน