คำถาม : ผักกาดน้ำ
  • อยากทราบข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษของผักกาดน้ำค่ะ รบกวนด้วยนะคะ
  • จากคุณ : rtima
  • Date : 5/9/2551 14:56:00
คำตอบ : งานวิจัยการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของผักกาดน้ำ (Plantago major  L.) พบว่าเมื่อป้อนสารสกัดด้วยเมทานอลจากเมล็ด และสารสกัดด้วยเมทานอลจากใบ ให้หนูถีบจักร ในขนาดสูงถึง 2 ก./กก. ไม่พบพิษ
                ส่วนงานวิจัยการศึกษาความเป็นพิษของผักกาดน้ำ (Rorippa dubia   (Persoon) Hara) ไม่มีข้อมูลค่ะ