คำถาม : ใบย่านาง
  • ขอทราบคุณสมบัติของใบย่านางขอบคุณ
  • จากคุณ : lekpimod
  • Date : 29/8/2551 13:47:00
คำตอบ : ตามสรรพคุณพื้นบ้าน ราก ใบ และเถาย่านางมีฤทธิ์แก้ไข้ ไข้พิษ ไข้กาฬ และช่วยถอนพิษค่ะ