คำถาม : อบเชย
  • พืชสมุนไพรที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ การสกัดนำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร อบเชยสามารถใช้ในการฆ่าเชื้อได้หรือไม่
  • จากคุณ : chalidum
  • Date : 22/8/2551 14:15:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีการศึกษาฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อมีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพืชที่มีน้ำมันหอมระเหย เช่น กระเทียม กานพลู ตะไคร้ กะเพรา แมงลัก เป็นต้น
               วิธีการสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยออกมามีหลายวิธี เช่น การคั้นน้ำ การกลั่นด้วนไอน้ำ แต่การใช้ความร้อนอาจทำให้สูญเสียคุณสมบัติบางประการรวมทั้งการออกฤทธิ์ด้วย ในทางอุตสาหกรรมมักให้เทคนิคที่ไม่ใช้ความร้อน แต่เป็นวิธีที่มีต้นทุนสูง และหากใช้ในปริมาณมาก นิยมจะสังเคราะห์น้ำมันดังกล่าวมาใช้มากกว่า
               มีรายงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากอบเชยมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา แต่มีรายงานค่อนข้างน้อย