คำถาม : นำน้ำใบหม่อน
  • นำน้ำใบหม่อนมาดื่มจะเป็นอันตรายต่อตับไหมคะ เป็นไวรัสตับอักเสบบีอยู่และเป็นเบาหวานด้วย
  • จากคุณ : Baleeya
  • Date : 22/8/2551 14:00:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยหลายฉบับที่พบว่าสารสกัดจากใบหม่อนมีฤทธิ์ลดน้ำตาล แต่ยังไม่มีรายงานความเป็นพิษต่อตับค่ะ