คำถาม : สารออกฤทธิ์ในน้ำมันหอมระเหยของแมงลัก
  • อยากทราบสารออกฤทธิ์ในน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากแมงลัก ที่สามารถไล่ยุงได้และใช้ส่วนใดของแมงลัก เช่น ใบ ลำต้น หรือ เม็ด จึงจะได้น้ำมันที่มีสานออกฤทธิ์มากที่สุด ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : nujaa
  • Date : 15/8/2551 16:46:00
คำตอบ : สารสำคัญที่มีฤทธิ์ไล่แมลงในน้ำมันหอมระเหยของแมงลักคือ camphor, cineole, limonene, myrcene และ thymol เป็นต้น ซึ่งส่วนเหนือดินทุกส่วนของแมงลักมีน้ำมันหอมระเหยะเป็นส่วนประกอบ แต่จะพบได้มากในส่วนของใบค่ะ