คำถาม : ขมิ้นชัน
  • อยากทราบว่ามารดาที่ให้นมบุตรสามารถทานขมิ้นชันที่อัดเข้าแคปซูลได้หรือไม่
  • จากคุณ : phandareep
  • Date : 8/8/2551 12:45:00
คำตอบ : ขมิ้นมีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยเป็นนิ่วในถุงน้ำดี มีการอุดตันของท่อน้ำดีหรือผู้ที่แพ้ขมิ้นชัน และมีข้อควรระวังการใช้ในสตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตรซึ่งหากจะใช้ขมิ้นชัน ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ นอกจากนี้ต้องระวังการใช้ในเด็กเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผล และความปลอดภัย