คำถาม : บอระเพ็ดช่วยลดน้ำหนักจริงหรือไม่
  • เคยทราบมาว่าบอระเพ็ดช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่
  • จากคุณ : kondee
  • Date : 1/8/2551 16:20:00
คำตอบ : ตามหลักฐานงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับบอระเพ็ดในการลดน้ำหนัก