คำถาม : ความแตกต่างระหว่างหัวกับเหง้า
  • อยากทราบความแตกต่างระหว่างหัวกับเหง้าค่ะและแก่นกับ
  • จากคุณ : jaja
  • Date : 1/8/2551 16:19:00
คำตอบ : หัวกับเหง้า เป็นลำต้นใต้ดินทั้ง 2 ชนิด ซึ่งมีหน้าที่เก็บสะสมอาหาร ส่วนมากมักมีปล้องสั้นๆ แยกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้
  - เหง้า (rhizome) ลำต้นมักขนานไปกับพื้นดิน มีปล้องและข้อสั้นๆ มีใบเกล็ดคลุมที่ข้อ มีตาที่ข้อ ซึ่งจะเติบโตเป็นใบและแทงขึ้นสู่พื้นเลน เช่น ขิง ข่า ขมิ้น ฯลฯ
  - หัวแบบมันฝรั่ง (tuber) ลำต้นสูงใหญ่มีตา โดยรอบ เช่น มันฝรั่ง
  - หัวแบบเผือก (corm) ลำต้นอวบอ้วน บริเวณส่วนกลางมักพองโต มีข้อและปล้องสั้นๆ มีใบเกล็ดคลุมที่ข้อ เช่น แห้ว
  - หัวแบบหอม (bulb) ลำต้นตรง ตามปล้องมีใบเกล็ดซ้อนกันหลายชั้นหุ้มลำต้นไว้ บางส่วนอาจพ้นดินขึ้นมาบ้าง ใบเกล็ดด้านนอกจะบางเพราะไม่มีอาหารสะสมไว้ ส่วนในสุดเป็นลำต้นที่แท้จริงมีข้อและปล้องสั้นๆ มีรากงอกออกมาด้วย เช่น หัวหอม กระเทียม พลับพลึง
  แก่นกับราก
  ส่วนที่อยู่ตรงกลางของลำต้นพืช ส่วนใหญ่จะพบในพืชใบเลี้ยงคู่
  ราก คือรากของพืช มีหลายชนิด เช่น รากแก้ว รากแขนง รากเกาะ รากสังเคราะห์แสง รากสะสามอาหาร