คำถาม : ความคงตัวของสารออกฤทธิ์ในการสกัดยาสมุนไพรปัจจุบัน
  • อยากทราบว่าเมื่อสกัดสมุนไพรตามวิธีปกติเช่นการต้ม การดองในแอลกอฮอร์ การบด สารออกฤทธิ์ในตัวยาไม่ทราบว่าอยู่ได้นานเท่าไร ขึ้นกับอะไรบ้าง
  • จากคุณ : santirote
  • Date : 1/8/2551 16:10:00
คำตอบ : โดยทั่วไป ถ้าหากเป็นในรูปสมุนไพรแห้ง แล้วเก็บรักษาข้ออุณหภูมิห้อง อายุของสมุนไพรจะเป็นดังนี้
  - สมุนไพรที่มีแอลคาลอยด์   มีอายุ   3   ปี
  - สมุนไพรที่มีแอนทราควิโนน   มีอายุ   3-5   ปี
  - สมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย   มีอายุ   1.5-2   ปี
  - สมุนไพรที่มีสารขม   มีอายุ   1.5-3   ปี
  - สมุนไพรที่มีฟลาโวนอยด์, ซาโปนิน   มีอายุ   5   ปี   เป็นต้น
  การเก็บรักษา ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเก็บ ภาชนะบรรจุ และ ความชื้น ลม เป็นต้น แต่ถ้าหากเป็นในรูปของสารสกัดแต่ละชนิด ไม่สามารถบอกได้ว่าจะคงตัวอยู่ได้นานเท่าไร คงต้องทดสอบหาความคงตัวของสารสกัดแต่ละชนิดเองว่า ถ้าเก็บในสภาวะที่อุณหภูมิต่างๆ ในเวลาต่างๆ กัน สารจะยังมีความคงตัวอยู่หรือไม่ ค่ะ