คำถาม : สารแทนนิน
  • คือตอนนี้ผมทำโครงงานเกี่ยวกับนำสารแทนนินจากส่วนต่างๆของทับทิมมาทดสอบหาค่าในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ปลาครับ ผมอยากทราบว่าในส่วนต่างๆของทิบทิมมีแทนนินประมาณเท่าไร และแทนนินในส่วนต่างๆของทับทิมสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
  • จากคุณ : wongsakit
  • Date : 2/7/2551 14:13:00
คำตอบ : ทับทิมมีสารแทนนินอยู่ในหลายส่วนของพืชเช่น ใบ เปลือกต้น เปลือกผล ซึ่งจะมีแทนนินต่างชนิด และมาก น้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับแหล่งที่ปลูกและสายพันธุ์ การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของแทนนินจากทับทิมพบว่าสารสกัดจากส่วนเปลือกผลมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด เช่น punicalagin ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม ellagitannin ที่สกัดได้จากผลทับทิม มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus โดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของทับทิมได้ทาง website ของสำนักงานฯ ที่หัวข้อ “สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน” หรือมาค้นงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานฯ ค่ะ