คำถาม : รางจืด
  • พอดีมีผู้ป่วยคนหนึ่ง เข้ามาแล้วถามในร้านยาว่า รางจืดมีผลในการเพิ่มค่าเอนไซม์ตับหรือไม่ เพราะผู้ป่วยมีโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูง และไปตรวจเลือดที่ร.พ.ครั้งล่าสุดพบว่ามีค่าเอนไซม์ตับสูง(ไม่ได้บอกว่าตัวไหนสูงค่ะ) แล้วก็เลยมาถามในร้านยาก็เลยอยากรบกวนขอความรู้เพิ่มเติมหน่อยค่ะ
  • จากคุณ : ใหม่
  • Date : 2/7/2551 14:09:00
คำตอบ : มีรายงานวิจัยในการศึกษาพิษเฉียบพลัน พบว่าน้ำสกัดใบรางจืดที่ขนาด 10 ก/กก. ไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะภายในและไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของหนูขาว แต่ถ้าให้ในขนาด 500 มก./กก. ต่อเนื่องนาน 28 วัน พบว่ามีผลทำให้น้ำหนักตับของหนูเพศผู้เพิ่มขึ้น แต่ในเพศเมียน้ำหนักตับกลับลดลง และมีระดับเอนไซม์ aspartate aminotransferase เพิ่มขึ้น แสดงว่ารางจืดอาจมีผลต่อตับของหนูเมื่อใช้ในระยะเวลานาน แต่ไม่มีรายงานการวิจัยในคน การที่ผู้ป่วยมีค่าเอนไซม์ในตับสูง ควรต้องตรวจให้แน่ใจว่ามาจากสาเหตุใด ผู้ป่วยได้รับประทานรางจืดด้วยหรือไม่ หากรับประทาน ก็ควรจะหยุด แล้วดูว่าค่าเอนไซม์ในตับลดลงหรือไม่ เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ให้แน่ใจว่าสาเหตุมาจากรางจืดหรือไม่