คำถาม : มะกรูด
  • อยากทราบว่าในเปลือกมะกรูดมีสารใดอยู่จึงทำให้สามารถดับกลิ่นคาวจากอาหารทะเลได้คะ
  • จากคุณ : ปุณยาพร
  • Date : 30/4/2551 17:54:00
คำตอบ : มีเพียง 1 การศึกษาเท่านั้นที่ทดสอบฤทธิ์ดับกลิ่นของแผ่นฟิล์มชนิดรับประทานได้ (ประกอบด้วยผงแห้งจากสารสกัด 80% เอทานอลของใบฝรั่ง น้ำมันมะกรูด และสารประกอบอื่น) ในหลอดทดลองที่มีสารแขวนลอยของผงกระเทียมอยู่ พบว่า สามารถดับกลิ่นกระเทียมได้ ส่วนการดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลยังไม่มีการทดลอง แต่ในเปลือกมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งอาจส่งกลิ่นได้แรงกว่า จึงอาจกลบกลิ่นคาวได้ สารในน้ำมันหอมระเหยมีหลายชนิด ได้แก่ camphor, borneol, citronellal เป็นต้น แต่บอกไม่ได้ว่าตัวใดเป็นสารออกฤทธิ์