คำถาม : ข้อมูลวิธีการสกัดสารแทนนินจากใบพืชสมุนไพร
  • อยากทราบวิธีการสกัดสารแทนนินจากใบพืชสมุนไพรบริเวณป่าชายเลนค่ะ จะหาปริมาณแทนนินโดยการนำเอาส่วนสารละลายที่สกัดได้จากพืชมาวัดค่า Absorbance โดยเครื่องสเปคโตร แต่ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรจึงสกัดสารแทนนินออกมาได้ทั้งหมด รบกวนด้วยนะคะ
  • จากคุณ : Parinyaporn
  • Date : 28/3/2551 14:32:00
คำตอบ : การแยกแทนนินมีหลายวิธี โดยทั่วไปนิยมใช้น้ำร้อนสกัด วิธีที่ง่ายคือการต้มต้นพืชนั้นๆ กับน้ำ แล้วแยกด้วยวิธี salting out ด้วยน้ำยาโซเดียมคลอไรด์ นำตะกอนที่ได้ไปสกัดซ้ำด้วยแอซีโทน และนำไปกำจัดไขมันออกโดยใช้อีเธอร์สกัดแยกทิ้งไป นำส่วนของสารสกัดแอซีโทนที่ได้มาเติมด้วยน้ำยาโซเดียมคลอไรด์ในปริมาณที่พอเหมาะก็จะได้ตะกอนแทนนินตกออกมา