คำถาม : ผลข้างเคียงของฟ้าทะลายโจร
  • อยากทราบว่า ถ้าหากรับประทานสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปในปริมาณมากและเป็นระยะเวลานาน จะผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างไรบ้าง
  • จากคุณ : สุวิทย์
  • Date : 31/1/2551 13:12:00
คำตอบ : ผลข้างเคียงของการรับประทานฟ้าทะลายโจรในขนาดสูง และติดต่อกันนานคือ เรื่องท้องผูก และกล้ามเนื้อเปลี้ย