คำถาม : โรคที่ห้ามใช้สมุนไพรรักษา
  • ไม่ทราบว่ามีโรคอะไรบ้างคะที่ห้ามใช้สมุนไพรในการรักษา ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : นักศึกษา
  • Date : 28/12/2550 14:13:00
คำตอบ : ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับและโรคไต ควรหลักเลี่ยงการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคค่ะ เพราะสมุนไพรแต่ละชนิดประกอบด้วย สารสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรค และสารสกัดที่ไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งสารสกัดทั้งหมดจะถูกขับผ่านตับและไต และอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อผู้ป่วยโรคดังกล่าวได้ค่ะ