คำถาม : สมุนไพรดับพิษตะขาบ
  • อยากทราบสมุนไพรที่ใช้ดับพิษตะขาบกัดอย่างละเอียดทั้งวิธีใช้และชื่อสมุนไพรเพราะตะขาบกัดเวลาฉุกเฉินไม่รู้จะทำอย่างไร
  • จากคุณ : สยาม
  • Date : 30/11/2550 10:34:00
คำตอบ : ตามตำรายาไทย ระบุพืชสมุนไพรที่ใช้แก้พิษตะขาบ ได้แก่ เถาเสลดพังพอนตัวเมีย หัวว่านมหากาฬ แต่ไม่ได้ระบุวีธีใช้ นอกจากนั้นมีพืชจีน คือ แป๊ะตำปึง มีสรรพคุณพื้นบ้าน ระบุว่าใช้ใบสดตำให้แหลก พอกบริเวณที่ถูกกัด ส่วนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีผลการศึกษาว่ามีฤทธิ์ลดการอักเสบ แต่ไม่มีการศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับฤทธิ์ลดพิษตะขาบ
  นอกจากนี้ก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากหนังสือที่รวบรวมประสบการณ์ของคนไทยรุ่นก่อนๆ บอกว่าให้ใช้สารส้มขนาดเท่าหัวแม่มือปิดปากแผลที่ถูกตะขาบกัด แล้ใช้พลาสเตอร์พันสารส้มติดแผลให้แน่น ทิ้งไว้ประมาณ 25 นาที สารส้มจะดูดพิษตะขาบออกจนหายปวด
  ทั้งนี้ที่กล่าวอ้างมาทั้งหมดมาจากตำราพื้นบ้าน ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะลดพิษตะขาบได้จริงหรือไม่ หากคุณจะลองใช้ควรพิจารณาอาการของผู้ถูกกัด และแผลที่ถูกกัดว่าดีขึ้นหรือไม่ หากไม่ดีขึ้นควรใช้ยาแผนปัจจุบัน หรือไปพบแพทย์ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือถูกตะขาบกัดจำนวนมาก