คำถาม : น้ำมันมะกอก
  • ค้นหาจากในเว็บไซต์ที่คุณตอบเกี่ยวกับน้ำมันมะกอก น้ำมันมะกอกที่ใช้ทำอาหารนำมาทาผิวได้ด้วยหรือ และมีคนที่แพ้นำมันชนิดนี้จะมีอาการอย่างไร เป็นผื่นคันใช่ไหม เวลาตอบคำถามในเว็บตอบให้ชัดเจนด้วยนะ
  • จากคุณ : mat-jan
  • Date : 26/10/2550 15:33:00
คำตอบ : น้ำมันมะกอกที่ใช้รับประทานสามารถนำมาทาผิวได้ เนื่องจากมีความบริสุทธิ์สูง แต่น้ำมันมะกอกชนิดทาไม่สามารถนำรับประทานได้ เนื่องจากมีปริมาณของสารปนเปื้อนสูงกว่าชนิดรับประทานได้ ซึ่งน้ำมันมะกอกชนิดรับประทานได้ จะมีราคาแพงมาก ส่วนการแพ้น้ำมันมะกอกมีรายงานค่อนข้างน้อย ซึ่งปฏิกริยาการแพ้ทั่วไปที่สามารถเกิดได้เมื่อรับประทานสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ เช่น คลื่นไส้อาเจียน มีไข้ มีผื่นคัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิต้านทานของแต่ละบุคคล