หน้าจุลสารฯ / จุลสารข้อมูลสมุนไพรฉบับย้อนหลัง ปีที่  29-36 , 17-28

ค้นหาดัชนีจุลสาร

   ปีที่ 28

ฉบับ 28(1) ตุลาคม 2553

เรื่องในฉบับ
- การเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช
- สมุนไพรไทยกับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

เอกสารอ้างอิง

ฉบับ 28(2) มกราคม 2554 หมด

   ปีที่ 27

ฉบับ 27(1) ตุลาคม 2552 หมด

ฉบับ 27(2) มกราคม 2553 หมด


ฉบับ 26(3) เมษายน 2552 หมด

ฉบับ 26(4) กรกฎาคม 2552

เรื่องในฉบับ
- มะรุม: พืชสมุนไพรหลากประโยชน์

เอกสารอ้างอิง

   ปีที่ 20

ฉบับ 20(1) ตุลาคม 2545 หมด

ฉบับ 20(2) มกราคม 2546 หมด

   ปีที่ 19

ฉบับ 19(1) ตุลาคม 2544

เรื่องในฉบับ
- สมุนไพรที่ใช้กับเส้นผม

เอกสารอ้างอิง

ฉบับ 19(2) มกราคม 2545

เรื่องในฉบับ
- มะขาม
- ขมิ้นอ้อย

เอกสารอ้างอิง


ฉบับ 19(3) เมษายน 2545

เรื่องในฉบับ
- ว่านชักมดลูก
- การควบคุมคุณภาพของยาสมุนไพรจีน

เอกสารอ้างอิง

   ปีที่ 18

ฉบับ 18(1) ตุลาคม 2543

เรื่องในฉบับ
- เห็ดหลินจือ
- มะขามป้อม

เอกสารอ้างอิง

ฉบับ 18(2) มกราคม 2544

เรื่องในฉบับ
- ขี้เหล็ก
- มังคุด

เอกสารอ้างอิง


ฉบับ 18(3) เมษายน 2544

เรื่องในฉบับ
- มะม่วง
- ยอ

เอกสารอ้างอิง

ฉบับ 18(4) กรกฎาคม 2544

เรื่องในฉบับ
- ผลจากการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมกับสมุนไพร

เอกสารอ้างอิง

   ปีที่ 17

ฉบับ 17(2) มกราคม 2543

เรื่องในฉบับ
- ไพล
- เซ็นต์จอห์นเวิร์ทเฮิร์ปส์
- ต้นไม้ไล่ยุง

เอกสารอ้างอิง


ฉบับ 17(3) เมษายน 2543

เรื่องในฉบับ
- หม่อน
- มะเขือเทศ

เอกสารอ้างอิง

ฉบับ 17(4) กรกฎาคม 2543

เรื่องในฉบับ
- สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อเอชไอวี
- ทางเลือกสำหรับผู้ติดเชื้อ เอดส์

เอกสารอ้างอิง

 

จุลสารข้อมูลสมุนไพร ภายในประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับพืชสมุนไพรต่างๆ เช่น สรรพคุณ วิธีใช้ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ข้อควรระวัง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจทางด้านพืชสมุนไพร มีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ

  1. อัตราค่าสมาชิก 150 บาท/ปี (4 เล่ม)
  2. จำหน่ายปลีกในราคาเล่มละ 40 บาท
สมัครสมาชิก

จุลสารฉบับอื่นๆ หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-4327, 0-2644-8677-91 ต่อ 5313, 5316
E-mail : headpypi@mahidol.ac.th

หน้าจุลสารฯ / จุลสารข้อมูลสมุนไพรฉบับย้อนหลัง ปีที่  29-36 , 17-28