เถาวัลย์เปรียง* Derris scandens  (Roxb.) Benth.

ข้อบ่งใช้ :

บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง ปวดจากข้อเข่าเสื่อม ปวดกล้ามเนื้อ และลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Diclofenacเพิ่มฤทธิ์ยาปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
Paracetamol*เพิ่มฤทธิ์ยาน้อยควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์