ขมิ้น* Curcuma longa  L.

ชื่อยาParacetamol*
Acetaminophen
APAP
N-acetyl-p-aminophenol
กลุ่มยายาบรรเทาปวด*
Analgesic
สารสำคัญของสมุนไพรเคอร์คูมิน
ผลของการเกิดอันตรกิริยาไม่มีผลต่อยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ไม่มีผลต่อค่าทางเภสัชจลศาสตร์ของยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
-
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
-
ข้อแนะนำ-
เอกสารอ้างอิง29