กระชายดำ * Kaempferia parviflora  Wall. ex Baker

ข้อบ่งใช้ :

เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ


อันตรกิริยา :

ชื่อยาผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
Sildenafil*ลดระดับยาในเลือดน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
Warfarinลดฤทธิ์ของยา มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ระมัดระวังในการใช้ร่วมกัน เพราะอาจมีผลต้านฤทธิ์ของยา