อุตพิด*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Typhonium  trilobatum  (L.) Schott
 วงศ์ :
ARACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
อุตพิด*
 ชื่ออังกฤษ :
 ออกฤทธิ์ :
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ไม่ได้ระบุ
 สารพิษ :
ไม่ทราบสารพิษ
 อาการ :
คัน ปวดแสบปวดร้อน อักเสบบวม พองเป็นตุ่มน้ำใส ถ้าโดนตาทำให้ตาอักเสบ อาจทำให้ตาบอดชั่วคราวหรือถาวร
 วิธีการรักษา :
1. ล้างปาก
2. รับประทานยาลดกรดครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะทุก 2 ชั่วโมง อาจให้ยาพวก corticoids
3. หากผู้ป่วยกลืนพิษกลุ่มนี้เข้าไป ไม่ควรทำให้อาเจียน เพราะจะทำให้สารพิษ สัมผัสเยื่อบุปากและคออีกครั้ง
4. ควรส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อทำการล้างท้อง
5. รักษาตามอาการ
6. ควรให้อาหารอ่อนจนกว่าอาการจะดีขึ้น
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)