หิงหายใบเล็ก*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Crotalaria  albida  Heyne ex Roth
 วงศ์ :
FABACEAE (LEGUMINOSAE)
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
หิงหายใบเล็ก*, หิงหาย, หิงไห
 ชื่ออังกฤษ :
 ออกฤทธิ์ :
พิษต่อตับ
 ส่วนที่เป็นพิษ :
ไม่ได้ระบุ
 สารพิษ :
Pyrrolizidine alkaloid
 อาการ :
ในครั้งแรกจะอาเจียน หลังจากนั้น 8-10 ชั่วโมง จะมีอาการชักกระตุกควบคู่ไปกับการอาเจียนปวดท้อง ท้องเดิน และหมดสติ
 วิธีการรักษา :
ทำให้อาเจียน โดยรับประทาน syrup of ipecac ในผู้ใหญ่ 2 ช้อนโต๊ะ สำหรับเด็ก 1-12 ปี 1 ช้อนโต๊ะ
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)