ส้มเช้า*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Euphorbia  neriifolia  L.
 วงศ์ :
EUPHORBIACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
ส้มเช้า*
 ชื่ออังกฤษ :
 ออกฤทธิ์ :
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร
 ส่วนที่เป็นพิษ :
น้ำยางขาว
 สารพิษ :
ยางขาว (phorbol derivative)
 อาการ :
เยื่อบุหนังกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ อาเจียน และถ่ายท้องอย่างรุนแรง ม่านตาหด ถ้าได้รับมากอาจสั่น และเสียชีวิต
 วิธีการรักษา :
1. ทำให้อาเจียนแล้วส่งโรงพยาบาล เพื่อล้างท้อง
2. ให้ดื่มน้ำนมหรือไข่ขาว เพื่อเคลือบกระเพาะอาหารและลำไส้
3. ให้ดื่มน้ำเกลือผง ละลายน้ำ หรือให้น้ำเกลือเข้าเส้นเลือด เพื่อชดเชยน้ำที่ เสียไป
4. ต้องรับประทานอาหารอ่อนๆ จนกว่าจะทุเลา
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)