สำนักงานข้อมูลสมุนไพร

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบเก็บคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 

ลืมรหัสผ่าน?

ไม่เป็นไร เพียงใส่เลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ และอีเมล์ เราจะจัดส่งรหัสผ่านชั่วคราวไปให้คุณทางอีเมลล์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้
 
 

ขั้นตอนที่ 1/2: ส่งรหัสยืนยัน

เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณเป็นผู้ต้องการรับรหัสผ่านจริง ระบบจะให้คุณยืนยันตัวโดยกรอกเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ และอีเมล์ จากนั้นระบบจะส่งรหัสยืนยันไปให้ทาง E-mail ที่ผูกกับเลขสมาชิกของคุณ จากนั้นให้คุณนำรหัสยืนยันมาใส่ในข้ันตอนที่ 2
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ
อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้
ระบบเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจุลสารข้อมูลสมุนไพร
เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2016