คำถาม : ขึ้นฉ่าย
  • ขึ้นฉ่ายมีสารอะไรที่สามารถไล่ยุงได้
  • จากคุณ : ตอยีบ๊ะ
  • Date : 16/10/2562 10:49:00
คำตอบ : มีการศึกษาพบว่าน้ำมันหอมระเหย (essential oil) จากเมล็ดของขึ้นฉ่ายมีคุณสมบัติในการไล่ยุงค่ะ