คำถาม : ตัวทำละลายของใบบัวบก
  • ตัวทำละลายของใบบัวบก ที่สามารถกินได้
  • จากคุณ : ซัยฟะห์
  • Date : 30/9/2562 17:04:00
คำตอบ : ใช้ในรูปแบบของน้ำคั้น หรือใช้เหล้าโรงหมัก จะสามารถรับประทานได้