คำถาม : วาร์ฟาริน
 • ระหว่างที่ทานวาร์ฟารินอยู่ ทานของดังต่อไปนี้ได้ไม๊คะ
  1. นม โยเกิรต์ นมเปรี้ยว
  2. น้ำเต้าหู้และนมถั่วเหลือง
  3. ถั่วเขียวต้มน้ำตาล
  4. น้ำมะนาวคั้นเองผสมน้ำผึ้ง
  ขอบคุณค่ะ

 • จากคุณ : เกษร
 • Date : 24/9/2562 16:51:00
คำตอบ : 1. ยังไม่พบ interaction ระหว่างยาวาร์ฟารินกับนม โยเกิร์ต นมเปรี้ยว แต่อาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่มีวิตามิน K ต่ำ ดังนั้นไม่น่าจะส่งผลต่อยา
2. ในถั่วเหลืองมีปริมาณวิตามิน K สูง ซึ่งวิตามิน K เป็นตัวกลางที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดและกลไกการออกฤทธิ์ของยาวาร์ฟาริน อาจส่งผลต้านการทำงานของยาวาร์ฟารินได้ ทำให้ฤทธิ์ของยาลดลง ควรระมัดระวังหรือไม่รับประทานร่วมกัน
3. ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีวิตามิน K เช่นเดียวกับถั่วเหลือง อาจส่งผลต้านการทำงานของยาวาร์ฟารินได้ ทำให้ฤทธิ์ของยาลดลง
4. มีรายงานวิจัยพบว่า น้ำมะนาวมีผลทำให้ฤทธิ์ของยาวาร์ฟารินลดลง ควรระมัดระวังหรือไม่รับประทานร่วมกัน