คำถาม : การสกัดสารแทนนินจากเปลือกไม้
  • ขอสอบถามเกี่ยวกับการสกัดสารแทนนินจากเปลือกไม้ค่ะ ว่าจะมีวิธีการไหนที่จะสกัดแล้วได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
  • จากคุณ : สุภาภรณ์
  • Date : 24/9/2562 16:49:00
คำตอบ : การสกัดสารกลุ่มแทนนิน มักใช้วิธีการสกัดด้วยการหมักในตัวทำละลาย เช่น อัลกอฮอล์ หรือต้มในน้ำร้อน จากนั้นกรองเอาเฉพาะส่วนสารละลายหรือส่วนน้ำมาทำการตกตะกอนแทนนินโดยวิธี salting out คือทำให้ตกกะกอนด้วยการเติมโซเดียมคลอไรด์ แล้วนำตะกอนที่ได้ไปสกัดซ้ำด้วยอะซีโตน และนำไปกำจัดไขมันออกโดยใช้อีเธอร์สกัดแยกไขมันทิ้งไป จากนั้นนำส่วนสารที่สกัดได้มาเติมโซเดียมคลอไรด์อีกครั้ง เพื่อให้แทนนินตกตะกอนออกมา หรืออาจใช้วิธีสกัดแบบง่ายตามคำแนะนำในหนังสือ การสกัดและตรวจสอบสารสำคัญจากผลิต ภัณฑ์ธรรมชาติ คือ
1. ชั่งตัวอย่างพืช 5 กรัม เติม 50% เอทานอล จำนวน 50 มล. ต้มบนอ่างอังไอน้ำด้วยวิธี reflux (การสกัดแบบไหลย้อนกลับ) นาน 30 นาที
2. กรองเก็บสารละลายที่ได้ (filtrate)
3. ระเหย filtrate ให้เกือบแห้งบนอ่างอังไอน้ำ
4. ละลายสารสกัดด้วยน้ำกลั่น 50 มล. โดยใช้ความร้อนช่วย จากนั้นกรองผ่านกรวยบุชเนอร์ (buchner funnel) โดยใช้แรงดูดจากสุญกาศ (suction) และใช้สารช่วยกรอง (filter aid)
5. เติม 10% sodium chloride 1 มล. กรองเก็บ filtrate ไว้ทดสอบ