คำถาม : ข่า
  • ข่าในรูปผงยังยั้งเชื้อราในขนมปังได้ไหมคะ
  • จากคุณ : สุชัญ
  • Date : 20/9/2562 16:44:00
คำตอบ : สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราในข่า คือ น้ำมันหอมระเหย และสาร 1-acetoxychavicol acetate, 1-acetoxyeugenol acetate ซึ่งแยกได้จากสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ ซึ่งจากการสืบค้นงานวิจัยพบว่าจะทดสอบฤทธิ์ในรูปของสารสกัดและน้ำมันหอมระเหย ดังนั้นการใช้ผงข่าซึ่งไม่ได้ผ่านการสกัด อาจจะไม่มีผลในการยับยั้งเชื้อราหรือยับยั้งได้น้อย