คำถาม : สกัดมะนาว
  • สกัดมะนาวเสร็จจะได้สารอะไรมาครับ
  • จากคุณ : อัซรีย์
  • Date : 23/9/2562 16:34:00
คำตอบ : ขึ้นอยูกับว่าคุณใช้ส่วนไหนของมะนาว ใช้ตัวทำละลาย และวิธีอะไรในการสกัด เพราะสารที่ได้จะแตกต่างกันไป เช่น ส่วนผิวหรือเปลือก จะเป็นพวกน้ำมันหอมระเหย น้ำมะนาวมีพวกวิตามินซี กรดซิตริก กรดมาลิก ในเมล็ดมะนาว มีสารพวก limonin, limonexic acid, β-sitosterol glucoside เป็นต้น