คำถาม : สกัดน้ำมันหอมระเหยออกจากตะไคร้
  • จะสกัดน้ำมันหอมระเหยออกจากตะไคร้ สามารถใช้เอทานอล 95% ได้หรือไม่ ?
  • จากคุณ : ขิง
  • Date : 13/9/2562 16:15:00
คำตอบ : สามารถใช้ได้ แต่เนื่องจากการสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยตัวทำละลาย (solvent extraction) เช่น อัลกอฮอล์ คุณภาพของน้ำมันอาจจะไม่ดีเท่ากับการกลั่น เพราะจะมีสารอื่นๆ ที่สามารถละลายได้ในตัวทำละลายนั้นๆ ปนออกมาด้วย และต้องมีการระเหยตัวทำละลายที่ใช้ออกให้หมดหลังจากการสกัด ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่ทนความร้อนสูงไม่ได้ เช่น มะลิ