คำถาม : เห็ดพิมาน
  • 1. เห็ดพิมานสกัดด้วยการดองเหล้าได้ไหม เพราะในระดับชาวบ้านคงไม่มีเครื่องมือที่ดีกว่านี้และใช้ในอัตรส่วนเท่าไรครับ..สารที่ได้อยู่ในกลุ่มไหนบ้าง
    2. เห็ดพิมาน ถ้าบดละเอียด แล้วใส่แคปซูล กินได้หรือไม่ครับ แล้ว ถ้าต้มกิน ใช้เวลาต้มกี่ชั่วดมง ควรใส่น้ำเท่าไร เมื่อต้มแล้ว ให้เหลือน้ำ เท่าไร และควรกินวันละกี่เวลา ก่อนหรือหลัง อาหารครับ

  • จากคุณ : แจ่ม
  • Date : 30/8/2562 14:31:00
คำตอบ : 1. สารในเห็ดกระถินพิมาน (Phellinus rimosus) ที่มีรายงานมีหลายกลุ่มได้แก่ phenolic compounds, flavonoids, quinones, terpenes, sterols และ polysaccharides และมีข้อมูลการศึกษาวิจัยในเซลล์และสัตว์ทดลองว่า สามารถต้านการอักเสบ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านเซลล์เนื้องอก เป็นต้น สารในเห็ดกระถินพิมานส่วนใหญ่ละลายได้ในแอลกอฮอล์ ดังนั้นการดองเหล้าก็เหมือนการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ผสมน้ำ จึงสามารถสกัดสารออกมาได้เกือบทุกกลุ่มปริมาณมากน้อยต่างกันขึ้นกับเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ที่ใช้และระยะเวลาในการสกัด อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบอัตราส่วนที่เหมาะที่ใช้ในการดองเหล้า เนื่องจากยังไม่มีรายงานขนาดของสารสกัดที่ควรใช้ รวมถึงความเป็นพิษหากใช้ระยะยาวด้วย
2. เราสามารถพบเห็ดกระถินพิมานได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย สรรพคุณพื้นบ้านใช้ในการรักษาอาการปวดหู แผลเปื่อย และเริม งานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในปัจจุบันซึ่งยังคงเป็นเพียงการศึกษาในระดับเซลล์และสัตว์ทดลองพบว่า สารสกัดและสารสำคัญที่แยกได้จากดอกเห็ดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันรังสี ต้านเซลล์มะเร็งและเนื้องอก ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านการอักเสบ ช่วยปกป้องตับและไตจากสารพิษ รวมทั้งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราโรคพืช การศึกษาความเป็นพิษพบว่าสารสกัดที่ได้มีความเป็นพิษที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งค่อนข้างน่าสนใจหากจะมีการนำไปพัฒนาเป็นยาในอนาคต

จากข้อมูลทั้งหมดจึงไม่แนะนำให้บริโภค ค่ะ เพราะอาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี

เอกสารอ้างอิง :
1. http://www.medplant.mahidol.ac.th/document/Phellinus.pdf
2. จุลสารข้อมูลสมุนไพร 2556 ปีที่ 30 ฉบับที่ 2