คำถาม : สกัดใบบัวบก
  • อยากทราบวิธีสกัดใบบัวบกเพื่อนำมาทำแชมพูต้องทำอย่างไรบ้างคะ
  • จากคุณ : G
  • Date : 16/8/2562 18:51:00
คำตอบ : สำหรับบัวบกสารสำคัญที่ใช้ด้านเครื่องสำอางคือ asiatic acid, madecassic acid, asiaticoside และ madecassoside ซึ่งนิยมสกัดด้วยแอลกอฮอล์ค่ะ

วิธีการสกัดโดยการหมักด้วยแอลกอฮอล์หรือเอทานอล 70% หรือใช้เหล้าขาว (ความเข้มข้น 35-40%เอทานอล) เนื่องจากจะหาซื้อได้ง่ายตามคำแนะนำให้หนังสือคู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ของอย. ทำได้โดย

1. แช่สมุนไพรในเอทานอล 70% หรือเหล้าขาว โดยใช้เหล้าขาวประมาณ 2-3 เท่าของปริมาณสมุนไพรที่ใช้ โดยแช่ในภาชนะที่ปิดสนิท ทิ้งไว้ 7 วัน และคนทุกวัน
2. จากนั้นกรองเอาแต่ส่วนน้ำ บีบสารละลายออกจากกากให้หมด แยกเก็บสารสกัดไว้ (1)
3. เติมเหล้าขาวเพิ่มในภาชนะ เพื่อล้างกาก และทำการหมักซ้ำ อีก 7 วัน เพื่อสกัดให้ได้สารออกมามากที่สุด
4. เมื่อครบ 7 วัน กรองเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำออกมา (2)
5. นำสารสกัดที่ (1) และที่ (2) มารวมกัน จากนั้นทำให้เข้มข้นขึ้นด้วยการระเหยแอลกอฮอล์ออก โดยใช้วิธีตุ๋นในลังถึง ห้ามนำไปตั้งไฟโดยตรง เพราะแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติติดไฟ ตุ๋นจนสารสกัดลดลงเหลือ 1 ใน 3 ทิ้งให้เย็น นำไปใส่ในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิท แล้วจึงเก็บในตู้เย็นช่องปกติเพื่อไว้ใช้ต่อไป

เอกสารอ้างอิง : หนังสือคู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน