คำถาม : สารสกัดพืชสมุนไพร
  • อยากรู้ว่าสารสกัดพืชสมุนไพร สกัดด้วยตัวทำลาย 95% Ethanol และ 99% Methanol ในการยับยั้งแบคทีเรีย ทำไม Methanol สามารถยับยั้งได้ดีกว่า Ethanol
  • จากคุณ : Khone
  • Date : 26/7/2562 16:47:00
คำตอบ : อาจเพราะ methanol สกัดสารที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากพืชออกมาได้ดีกว่า ethanol