คำถาม : ABTS
  • หนูเตรียม ABTS 2mM ทำปฏิกิริยากับ โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต 140mM ต้องการเจือจางด้วย MeOH ต้องทำยังใงคะ
  • จากคุณ : Justin
  • Date : 26/7/2562 16:46:00
คำตอบ : หลังจากการทำปฏิกิริยาของ ABTS และโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟตเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตามวิธีที่ระบุใน ABTS assay แล้ว ก็สามารถใช้ MeOH เติมลงในสารสะลายเพื่อใช้ปรับค่าการดูดกลืนแสง หรือใช้ในการทำ dilution ต่างๆ ได้เลยค่ะ ลองศึกษาวิธี ABTS assay ตามเอกสารแนบนะคะ ซึ่งน่าจะมีรายละเอียดที่คล้ายคลึงกัน