คำถาม : ห้องเก็บสมุนไพร
  • ห้องสต๊อกสมุนไพรตั้งต้น ต้องเก็บในอุณหภูมิ ความชื้นไม่เกินเท่าไหร่คะ ตอนนี้วัดอุณหภูมิได้ในช่วง 32-37องศาเซลเซียส ความชื้น50-65% ถือว่าชื้นไปมั้ยคะ รบกวนช่วยตอบหน่อยค่ะ
  • จากคุณ : กวาง
  • Date : 19/7/2562 11:16:00
คำตอบ : สำหรับมาตรฐานห้องเก็บยาสมุนไพรสำเร็จรูป ยังไม่มีข้อกำหนดเรื่องการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น อย่างไรก็ตามควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส และความชื้นไม่เกิน 60% หรือเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง มีการระบายอากาศที่เหมาะสม สะอาดและไม่ชื้น ทั้งนึ้ขึ้นกับความคงตัวของยาสมุนไพรแต่ละชนิด โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก แนวทางหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตาม Link ข้างล่างค่ะ

http://food.fda.moph.go.th/data/news/2557/570207%20GMP%20Thai%20Language%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1.PDF