คำถาม : DMSO
  • ถ้าจะนำ DMSO มาเป็นตัวทำละลายเเล้วนำมาทดสอบกับเชื้อ ควรจะใช้ความเข้มข้นกี่% DMSO ครับที่ไม่ toxic ต่อเชื้อ
  • จากคุณ : ธนภัทร
  • Date : 8/7/2562 18:37:00
คำตอบ : ความเข้มข้นและปริมาตรของ DMSO ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับเชื้อและสารสกัดแต่ละชนิดค่ะ ซึ่งอาจต้องทำการทดลองเปรียบเทียบก่อนเพื่อหาความเข้มข้นที่เหมาะสม โดยท่านอาจลองสืบค้นจากงานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำการทดลองค่ะ