คำถาม : สารพิษในใบขี้เหล็ก
  • ทำไมการรับประทานขี้เหล็กในลักษณะที่นำใบขี้เหล็กไปตากแห้งแล้วบรรจุเป็นเม็ด อาจทำให้เกิดการเสื่อมและการตายของเซลล์ตับ หรืออาจทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ ในใบขี้เหล็กมีสารอะไร มีพิษตรงไหนมากที่สุด
  • จากคุณ : ทิพย์วรรณ
  • Date : 8/7/2562 18:37:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยพบว่าสารบาราคอล (barakol) ในใบขี้เหล็ก ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อตับ ส่วนการใช้รับประทานเป็นอาหารจะมีการต้มน้ำทิ้งหลายๆ ครั้ง ทำให้สารพิษดังกล่าวสารเจือจางหรือลดลงอยู่ในขนาดที่ไม่ทำให้เกิดพิษค่ะ