คำถาม : การสกัดสมุนไพรและตัวทำละลาย
  • ทำไมเวลาสกัดสารโดยใช้เอทานอลกับน้ำเป็นตัวทำละลายแล้วปริมาตรตัวทำละลายไม่เท่าคะ เช่น สารสกัด 125 g ใช้น้ำ 3200 ml แต่ใช้เอทานอล 1250 ml ? ปริมาตรตัวทำละลายมีผลต่อการสกัดอย่างไรคะ ?
    การวัดปริมาณสารประกอบฟีนอลิกฟลาโวนอยด์ถ้าไม่มีค่าตัวเลขที่คำนวณบ่งบอกว่ามีเท่าไหร่จะสามารถดูได้จากอะไรบ้างคะว่ามีปริมาณสารประกอบอยู่ ?

  • จากคุณ : อรยา
  • Date : 24/6/2562 16:40:00
คำตอบ : การสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดจะใช้ตัวทำละลาย ปริมาตรของตัวทำละลาย และวิธีการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสกัดสารสำคัญใดจากพืชสมุนไพรนั้น และสารสำคัญนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร โดยเฉพาะความมีขั้ว (polarity) ของสารที่ต้องการสกัด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมต่อไป
หากต้องการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกในเชิงปริมาณ จำเป็นจะต้องใช้วิธีมาตรฐานในการตรวจวัด แล้วนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก จากกราฟมาตรฐานค่ะ