คำถาม : เมล็ดลำไย
  • ถ้านำเมล็ดลำไยมาอบแห้ง แล้วบด สกัดเอาน้ำ แล้วนำมาปรุงแต่งรสชาด กลิ่น จะมีประโยชน์ หรือข้อเสียอะไรบ้าง
  • จากคุณ : บุญชม
  • Date : 15/3/2562 16:54:00
คำตอบ : ไม่มีข้อมูลประโยชน์หรือข้อเสียของการสกัดเอาน้ำจากเมล็ดลำไยอบแห้ง ไม่ทราบว่าหมายถึงเนื้อผลลำไยหรือไม่ เพราะเมล็ดไม่น่าจะสกัดเอาน้ำออกมาได้ แต่มีรายงานวิจัยว่าสารสกัดจากเมล็ดลำไยด้วยตัวทำละลายต่างๆ เช่น น้ำ เอทานอล เมทานอล มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง