คำถาม : นำดอกแคและขมิ้นชันมาสกัด
  • ถ้าเราจะนำดอกแค และ ขมิ้นชันมาสกัด เราต้องอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่ และเวลาเท่าไหร่คะ แล้วเราต้องใช้ตัวทำละลายชนิดไหนและแช่นานกี่วันคะ
  • จากคุณ : ศรัญญา
  • Date : 29/1/2562 17:20:00
คำตอบ : - สำหรับการอบแห้งดอกแค: พืชสมุนไพรส่วนดอกสามารถตากให้แห้งที่อุณหภูมิห้องหรืออบแห้ง ที่อุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส จนแห้ง
- สำหรับการอบแห้งขมิ้น: หั่นเป็นชิ้นบางๆ อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมงแรก แล้วลดอุณหภูมิลงเป็น 40-45 องศาเซลเซียส จนแห้ง
- สำหรับการสกัด การเลือกตัวทำละลายที่ใช้ รวมทั้งวิธีการสกัดที่ใช้ จะขึ้นอยู่กับว่าต้องการสกัดสารสำคัญในกลุ่มใด จึงควรตรวจสอบคุณสมบัติของสารให้ดีก่อนเลือก ซึ่งท่านสามารถสืบค้นข้อมูลคุณสมบัติของสารเคมีได้จากหนังสือ merck index หรือจากเว็บไซด์เกี่ยวกับสารเคมี หรือศึกษาวิธีการสกัดเบื้องต้นจากหนังสือ ยาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งมีให้บริการในห้องสมุดของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และห้องสมุดของทางสำนักงานฯ ค่ะ
อย่างไรก็ตามหากยังไม่ทราบว่าจะสกัดสารอะไรก็สามารถเลือกใช้วิธีการหมักสมุนไพรด้วยแอลกอฮอล์ เช่นเอทานอล เป็นตัวทำละลาย เนื่องจากแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติในการละลายสารได้หลายกลุ่มค่ะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ (เช่น เหล้าขาว) ด้วยการหมัก (Maceration)
1. ชั่งสมุนไพร ใส่ในถุงผ้า
2. แช่แอลกอฮอล์ 2-3 เท่าตัวในภาชนะปิดสนิททิ้งไว้ 7 วัน คนทุกวัน
3. กรองเอาส่วนน้ำ บีบสารละลายออกจากกาก
4. แล้วเติมสารละลาย เพื่อล้างกาก ทำซ้ำอีกครั้ง เป็นการหมักซ้ำ เพื่อให้ได้สารสกัดมากที่สุด
สารสกัดที่ได้คือสารสกัดแอลกอฮอล์ หากต้องการทราบว่ามีสารสำคัญชนิดใด ต้องส่งตรวจในห้องปฏิบัติการค่ะ

อ้างอิง : - คู่มือผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่เศรษฐกิจชุมชน