คำถาม : ประสิทธิภาพในการย่อยโปรตีน
  • 1. ประสิทธิภาพในการย่อยโปรตีนของกีวีเขียว เทียบเท่ากับ สับปะรด หรือ มะละกอ ไหมครับ
    2. น้ำขิง สรรพคุณของขิง มีส่วนช่วยเรื่องการเพิ่มการทำงานของระบบเผาพลาญของร่างกาย หรือ การช่วยย่อย อาหารไหมครับ

  • จากคุณ : พลากร
  • Date : 29/1/2562 17:17:00
คำตอบ : 1. สารสำคัญที่มีฤทธิ์ย่อยโปรตีนที่พบในผลไม้คือ actinidin พบในกีวี, papain พบในมะละกอ, และ bromelain พบในสับปะรด โดยสารทั้ง 3 ชนิดเป็นเอนไซม์ในกลุ่ม cysteine proteases จากรายงานการวิจัยของ Ha และคณะ (1) ซึ่งได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการย่อยโปรตีนในเนื้อวัวของเอนไซม์ต่างๆ พบว่า actinidin มีประสิทธิภาพดีกว่า papain และ bromelain ค่ะ

ขิงและน้ำขิงมีสารสำคัญ เช่น น้ำมันหอมระเหย ที่ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร และช่วยลดอาการจุกเสียด นอกจากนี้ขิงยังมีฤทธิ์ขับน้ำดีจึงช่วยในการย่อยอาหารค่ะ นอกจากนี้มีรายงานว่าเมื่อให้อาสาสมัครรับประทานผงเหง้าขิงแห้งละลายน้ำร้อนพบว่าทำให้ร่างกายสร้างความร้อนเพิ่มขึ้นจากกระบวนการเผาผลาญอาหาร และลดระดับความหิวได้ (2) อ่านข้อมูลของขิงเพิ่มเติมได้ใน ฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน เรื่อง ขิง ตาม Link นี้ค่ะ http://medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/index.asp

เอกสารอ้างอิง :
1. Ha M, Bekhit AEDA , Carne A, Hopkins DL. Characterisation of commercial papain, bromelain, actinidin and zingibain protease preparations and their activities toward meat proteins. Food Chem. 2012;134:95–105. https://ac.els-cdn.com/S0308814612002592/1-s2.0-S0308814612002592-main.pdf?_tid=75e68d5b-ae9f-40db-8ade-76ad8985fe4b&acdnat=1544493490_9315292054cdf256681ff04c9d765da3
2. Mansour SM, Ni YM, Roberts AL., Kelleman M, RoyChoudhury A, St-Onge MP. Ginger consumption enhances the thermic effect of food and promotes feelings of satiety without affecting metabolic and hormonal parameters in overweight men: A pilot study Metabolism. 2012; 61(10): 1347–1352. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3408800/pdf/nihms-367831.pdf