คำถาม : ประโยชน์จากดอกดาวเรือง
  • วิธีได้ผลประโยชน์จากดอกดาวเรืองคืออะไรคะ
  • จากคุณ : aree
  • Date : 25/1/2562 16:58:00
คำตอบ : ส่วนใหญ่การใช้ประโยชน์ดอกดาวเรืองคือขายเป็นไม้ตัดดอกค่ะ นอกจากนี้ก็มีการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยสามารถอ่านข้อมูลของดาวเรืองเพิ่มเติมได้ที่ http://medplant.mahidol.ac.th/document/hotnews.asp?id=68